Raporty

15
Maja
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

1 kwartał 2019
07
Maja
2019

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 6/2019
16
Kwietnia
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 5/2019
12
Kwietnia
2019

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” S.A. za 2018 rok

12
Kwietnia
2019

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok

11
Lutego
2019

Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Raport bieżący nr 4 / 2019 K
08
Lutego
2019

Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2019
30
Stycznia
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 3/2019
16
Stycznia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2019
09
Stycznia
2019

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 1/2019
17
Grudnia
2018

Warunkowy wybór oferty spółki zależnej Emitenta na realizację terminala naftowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 54/2018
20
Listopada
2018

Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 53/2018
14
Listopada
2018

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

III Kwartały 2018
31
Października
2018

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 52/2018
12
Października
2018

Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018