Raporty

31
Maja
2023

Zawieszenie realizacji kontraktu.

Raport bieżący nr 18/2023
29
Maja
2023

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

25
Maja
2023

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr 17/2023
18
Maja
2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/2023
04
Maja
2023

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 15/2023
24
Kwietnia
2023

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 rok

24
Kwietnia
2023

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2022 rok

14
Kwietnia
2023

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 14/2023
13
Kwietnia
2023

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących.

Raport bieżący nr 13/2023
30
Marca
2023

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 12/2023
28
Marca
2023

Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

Raport bieżący nr 11/2023
15
Marca
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 10/2023
09
Lutego
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 9/2023
01
Lutego
2023

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 8/2023
01
Lutego
2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 7/2023