Raporty

27
Marca
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 22/2020
16
Marca
2020

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 21/2020
10
Marca
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2020
10
Marca
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2020
06
Marca
2020

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta

Raport bieżący nr 18/2020
03
Marca
2020

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 17/2019
03
Marca
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 16/2020
03
Marca
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 15/2020
03
Marca
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 14/2020
28
Lutego
2020

Zawarcie umowy i wystawienie gwarancji bankowej

Raport bieżący nr 13/2020
28
Lutego
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2020
25
Lutego
2020

Szacunkowe dane dotyczące wynagrodzenia i wyceny kosztów w związku z zawieszeniem budowy Elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 11/2020
20
Lutego
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020
13
Lutego
2020

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 9/2020
05
Lutego
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2020