Raporty bieżące

17
Maja
2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2019
07
Maja
2019

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 6/2019
16
Kwietnia
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 5/2019
11
Lutego
2019

Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Raport bieżący nr 4 / 2019 K
08
Lutego
2019

Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2019
30
Stycznia
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 3/2019
16
Stycznia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2019
09
Stycznia
2019

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 1/2019
17
Grudnia
2018

Warunkowy wybór oferty spółki zależnej Emitenta na realizację terminala naftowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 54/2018
20
Listopada
2018

Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 53/2018
31
Października
2018

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 52/2018
12
Października
2018

Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole).

Raport bieżący nr 50/2018
10
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 49/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2018