Raporty bieżące

16
Stycznia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2019
09
Stycznia
2019

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 1/2019
17
Grudnia
2018

Warunkowy wybór oferty spółki zależnej Emitenta na realizację terminala naftowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 54/2018
20
Listopada
2018

Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 53/2018
31
Października
2018

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 52/2018
12
Października
2018

Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole).

Raport bieżący nr 50/2018
10
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 49/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2018
04
Października
2018

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2018
04
Października
2018

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Raport bieżący nr 46/2018
04
Października
2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 45/2018
03
Października
2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2018
03
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport biężący nr 43/2018
25
Września
2018

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2018