Władze Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd
PJ
Przemysław Janiszewski
Prezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Przemysław Janiszewski jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej. Przed powołaniem w skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska SA z sukcesem prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą.

Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Rejonu Kolejowego w Skanska SA i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.

Logo Polimex Mostostal
Tomasz Sikora
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Tomasz Sikora jest z wykształcenia magistrem i inżynierem budownictwa, o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada również certyfikaty Franklin University; Leadership and Delegation, Negotiation Skills.

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi inwestycjami budownictwa zarówno kubaturowego jak i drogowego.

Związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od września 2012, gdzie pełnił funkcje Dyrektora segmentu, Prokurenta, a także członka rad nadzorczych w spółkach zależnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach wyższego szczebla menadżerskiego m. in. pełniąc funkcje prezesa zarządu spółki APRIVIA SA, dyrektora Pionu Budownictwa Kubaturowego i Drogowego w PBG SA, pracując w STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Ogólne oraz w spółce ENERGOPOL 7 POZNAŃ SA.

Pan Tomasz Sikora od 2000 r. ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest też członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Jacek Szuta
Jacek Szuta
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Pan Jacek Szuta to doświadczony menadżer i inżynier budownictwa. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal związany był z grupą Skanska gdzie nadzorował realizacje projektów infrastrukturalnych, pełniąc funkcje od kierownika budowy, przez kierownika projektu do stanowiska dyrektora projektu.

Pracował również jako dyrektor projektu w firmie Eurovia Polska S.A. na budowach autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych.

Pan Jacek Szuta jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.