Władze Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd
JSZ
Jacek Szuta
Prezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Pan Jacek Szuta to doświadczony menadżer i inżynier budownictwa. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal związany był z grupą Skanska gdzie nadzorował realizacje projektów infrastrukturalnych, pełniąc funkcje od kierownika budowy, przez kierownika projektu do stanowiska dyrektora projektu.

Pracował również jako dyrektor projektu w firmie Eurovia Polska S.A. na budowach autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych.

Pan Jacek Szuta jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.

 

JK
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

 

AArciszewski
Arkadiusz Arciszewski
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Arkadiusz Arciszewski, to doświadczony inżynier i menadżer od lat związany z budownictwem. Jest magistrem i inżynierem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach kierunku budownictwo, specjalizacja budowa dróg i mostów.

Zanim dołączył do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Technicznego w spółce budowlanej notowanej na GPW – TRAKCJA S.A.

Odpowiadał za cały pion produkcji, przygotowanie, organizację i realizację wszystkich kontraktów budowlanych Spółki, w branżach: kolejowej, drogowo - mostowej, tramwajowej, a także energetycznej. Zajmował się organizacją, nadzorem i kontrolą budżetów - całego pionu produkcji, poszczególnych branż oraz kontraktów. Nadzorował przygotowywanie ofert dla Zamawiających i procesy zakupowe spółki.

W swojej wieloletniej karierze zawodowej zajmował kluczowe stanowiska kierownicze w największych polskich firmach budowlanych m. in. dyrektora kontraktu budowlanego i dyrektora pionu budownictwa komunikacyjnego w IDS-BUD S.A., inżyniera kontraktu TPF sp. z o.o., dyrektora kontraktu budowlanego Tracja PRKiI, prezesa zarządu BUDTH sp. z o.o., dyrektor kontraktu budowlanego P.R.I. POL-AQUA S.A., Inżyniera budowy/specjalisty ds. roszczeń STRABAG Sp. z o.o. oraz kierownika kontraktu budowlanego Budimex Dromex S.A.Był również zastępcą dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ma ogromne doświadczenie w organizacji, prowadzeniu i nadzorach nad realizacją dużych kontraktów drogowo-mostowych.