Władze Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd
Logo Polimex Mostostal
Tomasz Sikora
Prezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Tomasz Sikora jest z wykształcenia magistrem i inżynierem budownictwa, o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada również certyfikaty Franklin University; Leadership and Delegation, Negotiation Skills.

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi inwestycjami budownictwa zarówno kubaturowego jak i drogowego.

Związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od września 2012, gdzie pełnił funkcje Dyrektora segmentu, Prokurenta, a także członka rad nadzorczych w spółkach zależnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach wyższego szczebla menadżerskiego m. in. pełniąc funkcje prezesa zarządu spółki APRIVIA SA, dyrektora Pionu Budownictwa Kubaturowego i Drogowego w PBG SA, pracując w STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Ogólne oraz w spółce ENERGOPOL 7 POZNAŃ SA.

Pan Tomasz Sikora od 2000 r. ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest też członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Adam F
Adam Ferens
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Adam Ferens jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, magistrem inżynierem konstrukcji budowlanych.

Adam Ferens to inżynier i menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji dużych projektów budowlanych.

Zanim dołączył do Grupy Kapitałowej Polimexu Mostostal, pracował jako prezes zarządu w PSE Inwestycje SA.

Wcześniej Pan Adam Ferens pełnił funkcje menadżerskie w polskich i zagranicznych koncernach z branży budowlanej, konstrukcyjnej, real estate oraz infrastrukturalnej; m.in. był prezesem zarządu Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu, dyrektorem ds. zarządzania budowami w firmie projektowej i doradztwa budowlanego EC Harris/ ARCADIS oraz dyrektorem technicznym w LUBASA, dyrektorem projektu w Fadesa Prokom Polska i menadżerem projektu w Budimex-Dromex.