Władze Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd
PJ
Przemysław Janiszewski
Prezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Przemysław Janiszewski jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej. Przed powołaniem w skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska SA z sukcesem prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą.

Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Rejonu Kolejowego w Skanska SA i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.

Jacek Szuta
Jacek Szuta
Wiceprezes Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Pan Jacek Szuta to doświadczony menadżer i inżynier budownictwa. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal związany był z grupą Skanska gdzie nadzorował realizacje projektów infrastrukturalnych, pełniąc funkcje od kierownika budowy, przez kierownika projektu do stanowiska dyrektora projektu.

Pracował również jako dyrektor projektu w firmie Eurovia Polska S.A. na budowach autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych.

Pan Jacek Szuta jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.