Jakość usług

Jakość
Wysoką jakość oferowanych usług przez Polimex Energetyka potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:
 1. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015 system zarządzania jakościowego i ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - wersja polska
 2. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015 system zarządzania jakościowego i ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - wersja angielska
 3. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015 system zarządzania jakościowego i ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - wersja niemiecka
 4. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja polska
 5. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja angielska
 6. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja niemiecka
 7. Certyfikat nr Z-IS-PL/ G 18 034 spełnienia wymagań stawianym firmom produkującym urządzenia i zespoły ciśnieniowe w ramach modułu G dyrektywy 2014/68/EU, uprawniający do znakowania urządzeń znakiem CE 0036 - wersja angielska
 8. Certyfikat nr Z-IS-PL/ G 18 034 spełnienia wymagań stawianym firmom produkującym urządzenia i zespoły ciśnieniowe w ramach modułu G dyrektywy 2014/68/EU, uprawniający do znakowania urządzeń znakiem CE 0036 - wersja niemiecka
 9. Certyfikat nr TSP-3834-127.04 potwierdzający spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 - wersja polska
 10. Certyfikat nr TSP-3834-127.04 potwierdzający spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 -  wersja angielska
 11. Certyfikat nr TSP-3834-127.04 potwierdzający spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 - wersja niemiecka
 12. Certyfikat nr 09/TSM/219/ TT potwierdzający spełnienie wymagań do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EU oraz przepisami AD 2000 Merkblatt HP 0 - wersja polska
 13. Certyfikat nr 09/TSM/219/ TT potwierdzający spełnienie wymagań do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EU oraz przepisami AD 2000 Merkblatt HP 0 - wersja angielska
 14. Certyfikat nr 09/TSM/219/ TT potwierdzający spełnienie wymagań do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EU oraz przepisami AD 2000 Merkblatt HP 0 - wersja niemiecka
 15. Decyzja nr UC-27-216-E/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych - w. polska
 16. Decyzja nr UC-27-216-M/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących. - wersja polska
 17. Decyzja nr UC-27-216-P/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.- wersja polska
 18. Decyzja nr UC-27-216-W/1-19 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących. - wersja polska
 19. Decyzja nr UD-27-203-N/3-17 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do naprawy podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych - wersja polska
 20. Decyzja nr UD-27-203-P/1-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągarek, wózków jezdniowych. - wersja polska
 21. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.04 - zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy  EXC4. - wersja polska
 22. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.04 - zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy  EXC4 - wersja angielska
 23. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.04 - zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy  EXC4 - wersja niemiecka