Infrastruktura

infrastruktura
Road icon
Kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie infrastruktury i budownictwa kubaturowego

Budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe wpisane jest w historię Grupy Kapitałowej dzięki licznym, z sukcesem zrealizowanym, projektom infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej, dodatkowo popartym wieloma referencjami dla Spółek jako generalnego wykonawcy. Dzięki wysokim kompetencjom kadry technicznej i stosowaniu optymalnych rozwiązań technicznych w procesie budowlanym realizujemy nawet najbardziej skomplikowane projekty.

Oferta Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie infrastruktura i kubatura jest zróżnicowana i obejmuje m. in. kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów, w zakresie:

  • projektowania i budowy infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej,
  • projektowania i budowy obiektów kubaturowych,
  • budowy infrastruktury hydrotechnicznej,
  • pełnienia kompleksowej usługi nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania kontraktem (Konsultant, Inwestor Zastępczy).

Spółki z Grupy Kapitałowej są w posiadaniu Certyfikatu ISO w zakresie systemów zarządzania jakością oraz środowiska: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 wydany przez DEKRA Certification.

Polimex Mostostal podejmuje się także załatwiania niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych prowadzonych inwestycji, jeżeli tego wymaga Inwestor, a wszystkie budowy realizowane są zgodnie z obowiązującą w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal polityką jakości oraz wymaganiami w zakresie BHP.

Działalność Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie infrastruktura i kubatura realizuje spółka Polimex Infrastruktura sp. z  o. o.