Struktura Organizacyjna Polimex Mostostal

Struktura

W Polimex Mostostal w styczniu 2023 r. została wdrożona nowa struktura organizacyjna.

Spółka dopasowuje się do dynamicznie zmieniającego otoczenia rynkowego i stawianych przed nią celów. 

 

Poniżej prezentujemy strukturę organizacyjną prezentującą podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki:

STRUKTURA 2023
Fix
Fix