Zakres działalności

Infrastruk
ID
Realizacja projektów w formule buduj oraz projektuj i buduj, w zakresie infrastruktury:

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów, w zakresie:

  • projektowania i budowy infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej,
  • projektowania i budowy obiektów kubaturowych,
  • budowy infrastruktury hydrotechnicznej,
  • pełnienia kompleksowej usługi nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania kontraktem (Konsultant, Inwestor Zastępczy).

Spółka jest w posiadaniu Certyfikatu ISO w zakresie systemów zarządzania jakością oraz środowiska: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 wydany przez DEKRA Certification.