Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097 65,93%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

80 618 705 34,07%
Razem 236 618 802 100,00%

* każdy z wymienionych wyżej inwestorów posiada po 16,48%

 

Stan wg. danych z dnia 10.11.2021 r.