Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,

- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu*

157 250 097 64,88%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

85 118 705 35,12%
Razem 242 368 802 100,00%

* Każdy z wymienionych podmiotów posiada po 16,22%

 

Stan wg. danych z dnia 8.11.2023 r.