Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

157 285 347 65,78%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

81 833 455 34,22%
Razem 239 118 802 100,00%

* PGNiG Technologie S.A. posiada 16,46% akcji, pozostali po 16,44%

 

Stan wg. danych z dnia 14.07.2022 r.