Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

155 437 597 65,14%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

83 181 205 34,86%
Razem 238 618 802 100,00%

* PGNiG Technologie S.A. posiada 16,34% akcji, pozostali po 16,27%

 

Stan wg. danych z dnia 1.04.2022 r.