Projekt Czechnica

Projekt Nowa EC Czechnica

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która będzie wchodzić w skład zespołu elektrociepłowni  Kogeneracji Wrocławskiej znajdująca się  w Siechnicach koło Wrocławia w województwie dolnośląskim należącej do Kogeneracji S.A to strategiczny projekt realizowany przez spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej elektrociepłowni EC Czechnica opartej o blok gazowo-parowy (BGP) w konfiguracji dwie turbiny gazowe SGT-800 + 2 kotły odzysknicowe wyposażone w układy dopalania, pracujące kolektorowo na wspólną turbinę parową SST-600, łączna moc bloku wynosi 180MWe oraz 170MWc. Dodatkowo w ramach projektu budowane są 2 kotły gazowe jako Kotłownia Szczytowa, 2 kotły gazowe jako Kotłownia Rezerwowa o łącznej mocy 152MWc oraz akumulatora ciepła o pojemności 13.000 m3. Budowa odbywa się w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz".

Elektrociepłownia będzie umożliwiała produkcję ciepła w sposób zapewniający bezpieczeństwo jego dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem dla sieci ciepłowniczej i obsługiwanych podmiotów. Zapewni ponadto utrzymanie dotychczasowej pozycji EC Czechnica na rynku ciepła w warunkach dostosowania standardów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia stosownie do wymagań Unii Europejskiej w dynamicznie rozwijającej się aglomeracji Wrocławskiej.

Inwestycja jest już za półmetkiem (24 miesiąc realizacji).

Aktualnie na projekcie zatrudnionych jest około 1000 osób. Główne obiekty Kotłowni Szczytowej oraz Kotłowni Rezerwowej zostały już wykonane i przekazane do rozruchu.

W zakresie Bloku wszystkie główne elementy zostały posadowione na fundamentach i trwa ich uzbrajanie. Przekazanie układów do rozruchu planowane jest na wrzesień 2023. Pierwsza synchronizacja Turbin gazowych zaplanowana jest na przełom roku 2023/2024.

Jednym z wyzwań jakie stanęło przed projektem było skoordynowanie dostaw wszystkich kluczowych elementów Bloku Gazowo Parowego z różnych zakątków naszego globu gdzie łącznie pokonaliśmy
 

61.360

112.140

16.800

Wartość umowy netto 1 159 mln PLN. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 15-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 118 mln zł netto.

Termin realizacji projektu to kwiecień 2024 r.