Segmenty działalności

Baza i wsparcie techniczne
wsparcie
Infrastruktura
Budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe wpisane jest w historię Grupy Kapitałowej dzięki licznym, z sukcesem zrealizowanym, projektom infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej, dodatkowo popartym wieloma referencjami dla Spółek jako generalnego wykonawcy.
infrastruktura
Budownictwo
Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych obejmuje wszystkie etapy budowy od projektowania poprzez dostawy materiałów i urządzeń, robót budowlano-montażowych, urządzeń i linii technologicznych, dostaw i montaży konstrukcji stalowych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,…
budownictwo przemysłowe
Produkcja
Zdywersyfikowana oferta w segmencie produkcji obejmuje m.in.: produkcję i dostawy konstrukcji stalowych, krat pomostowych, palet transportowych oraz usługi związane z wyrobami stalowymi jak  np. zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
konstrukcja stalowa produkcja
Nafta, chemia i gaz
Posiadamy wyspecjalizowane i szerokie kompetencje  w zakresie usług specjalistycznych,  inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.
nafta chemia i gaz
Energetyka i serwis
Oferujemy realizację obiektów energetycznych w formule „pod klucz” zapewniając kompleksowe usługi od projektowania, kompletacji dostaw, robót budowlano-montażowych, uruchomienia, przeprowadzenia niezbędnych prób i testów, a następnie serwisowanie.
energetyka