Realizacje

ID

Projekty Kubaturowe

Projekty w realizacji
Budowa budynku magazynowego PANATTONI BTS Zakroczym

Zamawiający: CASTAGNA Sp. z o.o. 

Wartość projektu: 30 000 000,00 Euro netto 

Termin realizacji: 2022/2023 r.  

Lokalizacja: Zakroczym 

BUDYNEK BIUROWO-WARSZTATOWY MAN TOPUSED CENTER – WOLICA (OKOLICE WARSZAWY)

Zamawiający: MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.  

Wartość projektu: 25 158 409,85 PLN netto

Termin realizacji: 2021/2022 r.  

Lokalizacja: Warszawa

 

W październiku 2021 roku konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Infrastruktura sp. z o.o. podpisało umowę z MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. na wykonanie projektu wykonawczego oraz realizację budynku biurowo-warsztatowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną i drogową na działce o powierzchni ok. 3 hektarów. W ramach realizacji budynek zostanie wykończony pod klucz, a cześć warsztatowa wyposażona w urządzenia do diagnostyki, zgodnie z wymaganiami dla stacji kontroli pojazdów.

 

Man Wolica 1

 

Man Truck Wolica

 

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM EKOINNOWACJI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA CENTRUM EKOINNOWACJI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W GDAŃSKU”

Zamawiający: Politechnika Gdańska

Wartość projektu: 66 655 568,92 PLN netto

Termin realizacji: 2021/2023 r.  

Lokalizacja: Gdańsk

 

Projekt realizuje Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura sp. z o. o. Realizowany budynek ma być nowoczesnym obiektem łączącym funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Aktualnie wykonywane są prace związane ze wzmocnieniem fundamentów budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie inwestycji.

 

CEI Gdańsk

 

BUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W TYM HALI, BUDYNKU BIUROWEGO, ZBIORNIKA NA WODĘ DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, WIATY NA ODPADY, UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z PLACAMI I PARKINGAMI W GLIWICACH

Zamawiający: Panattoni Development Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu: 37 167 003,00 PLN netto

Terminy realizacji: 2021/2022 r.

Lokalizacja: Gliwice

 

Projekt realizuje Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura sp. z o. o.

Tenneco 1Tenneco 2Tenneco 2

 

Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalnym i zagospodarowaniem terenu w konwencji zaprojektuj i wybuduj w Rybniku

Zamawiający: DB Cargo Polska S.A.

Wartość projektu: 36 287 847,00 PLN netto

Termin realizacji: 2021/2023 r.  

Lokalizacja: Rybnik

 

Dla klienta DB Cargo projekt realizuje Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura sp. z o. o.

DB Rybnik 1DB Rybnik 2

 

BTS PANATTONI KNORR BREMSE – RZESZÓW

Zamawiający: PDC Industrial Center Sp. z o.o.

Wartość projektu: 64 192 500,00 PLN netto

Termin realizacji: 2021/2022 r.  

Lokalizacja: Rzeszów 

Knor 1Knor 1

 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie

Zamawiający: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Wartość projektu: 44 980 000,00 PLN netto

Termin realizacji: 2021/2023 r.  

Lokalizacja: Warszawa

 

Konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęło w 2021 r. realizację projektu o nazwie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie” dla inwestora Stoen Operator Sp. z o.o.

Projekt zakłada budowę z wykorzystaniem innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań dwóch przylegających do siebie budynków o nowoczesnej architekturze, które będą stanowić reprezentatywną siedzibę firmy energetycznej.

 

Pory

 

Projekty zrealizowane
Kompleks Mieszkaniowy „Stacja Wola” – Warszawa, ul. Ordona (Etap 1)

Wykonanie Robót Ziemnych (Wykopu), Zabezpieczenia Wykopu, Pali Obiektu oraz wykonanie Stanu Surowego Obiektu Kompleksu Mieszkaniowego „Stacja Wola” – Warszawa, ul. Ordona (Etap 1) – „Projekt Echo – 136 Sp. z o.o.” – sp. k.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi - informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji:

Budynek 1:

  • Powierzchnia zabudowy: 2 602,10 m2
  • Wysokość: 19,60 m – 28,90 m
  • Ilość kondygnacji: 6 – 9 nadziemnych i 1 podziemna

Budynek 2:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 577,89 m2
  • Wysokość: 19,60 m – 28,90 m
  • Ilość kondygnacji: 6 – 9 nadziemnych i 1 podziemna

Termin zakończenia realizacji projektu: 12 marca 2021 r.

Wartość kontraktu – Wykonanie Robót Ziemnych (Wykopu) i Zabezpieczenia Wykopu, Pali Obiektu:  2 510 000,00 PLN (netto)
Wartość kontraktu - Wykonanie Stanu Surowego Obiektu:  37 971 493,55 PLN (netto)

Projekty drogowe

Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie

Inwestor: Gmina Olsztyn

Zakres prac: Budowa torowiska i trakcji tramwajowej wraz z peronami tramwajowymi i wiatami przystankowymi. Budowa estakady tramwajowej od dł. 270 m, węzła przesiadkowego oraz przebudowa skrzyżowań i ulic wzdłuż trasy ok 6,6 km. Ponadto budowa budynku socjalno-informacyjnego, dwóch stacji prostownikowe, wykonanie oświetlenia terenu z sieciami i systemem zarządzania oraz elementy małej architektury i zieleni.

Wartość kontraktu: 327 775 896,84 PLN netto

Termin realizacji: 02.08.2023 r.

tRAMWAJE oLSZTYN

 

„Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa-Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn Modernizacja

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wartość projektu: 45 373 264,68 PLN netto

Terminy realizacji: 08.12.2022 r.

 

Marsa

Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie

Termin projektu: 19.08.2020 – 29.10.2021 r. (umowny)

- I etap: do 22.12.2020 r.

- II etap: do 29.10.2021 r.

Wartość kontraktu umowna: 19.990.225,23 PLN (netto), 24.587.977,05 PLN (brutto)
Wartość kontraktu zgodnie z aneksem nr 1: 20.040.208,90 PLN (netto), 24.649.456.95 PLN (brutto)

„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad S.A.

Zakres: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72 o długości 1,4 km.

Wartość projektu: 15 337 605,37 PLN netto

Terminy realizacji: Planowany start budowy listopad 2022

Termin zakończenia:  28.04.2024 r. Obecnie realizacja jest na etapie projektowania.

Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad S.A.

Zakres: Budowa obwodnicy miejscowości Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 o długości 8,4 km

Wartość projektu: 25 902 551,84 PLN netto

Terminy realizacji: 25.10.2022 r.

 

Brzezie

BUDOWA POŁĄCZENIA UL. I. PADEREWSKIEGO Z UL. WYZWOLENIA W KONINIE, W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ E-20

Budowa nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Paderewskiego i Przemysłowej do skrzyżowania ulic Wyzwolenia, 11 Listopada i Zakole. Nowa droga połączyła Zatorze z V Osiedlem w Koninie.

Powyższa przejezdność została zapewniona dzięki estakadzie drogowej będącej przedłużeniem ul. I. Paderewskiego.

Klient: Miasto Konin

reprezentowane przez:

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Terminy:

Dzień podpisania umowy: 03.12.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 17.12.2019 r.
Zapewnienie przejezdności wg umowy: 14.12.2020 r.

30.10.2020 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych niezbędnych do zapewnienia przejezdności.
10.11.2020 r. – oficjalne otwarcie południowej nitki nowej trasy

Zakończenie robót wg umowy:16.09.2021 r. Projekt zakończony 4 miesiące przed terminem.

Wartość kontraktu:

Wartość netto:  57.308.652,61 PLN
Wartość brutto: 70.489.642,71 PLN

 

Charakterystyka obiektu:

Dwa usytuowane równolegle obiekty trójprzęsłowe (po jednym dla każdej jezdni), oparte na monolitycznych żelbetowych przyczółkach oraz podporach pośrednich,

Przekrój poprzeczny: dźwigary stalowe, blachownicowe zespolone ze współpracującą płytą żelbetową

Typ konstrukcji: belkowo-płytowy

Liczba przęseł: 3

Rozpiętości: 28,0 m + 40,0 m + 28,0 m

Klasa obciążeń: A

BUDOWA PARKU WIATROWEGO JANIKOWO

Termin realizacji: 27.07.2020 r. – 28.02.2021 r.

Wartość kontraktu:   9 304 358,77 PLN (netto), 11 444 361,29 PLN (brutto)

Kompleksowa realizacja Farmy Wiatrowej Żnin/Damasławek, Farmy Wiatrowej Żnin II, Farmy Wiatrowej Żnin III, w zakresie prac ziemnych oraz robót drogowych.

Zamawiający: Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. dla E&W sp. z o.o. NIN sp.k. E&W sp. z o.o. WA sp.k. Windbud Sp. z o.o.

Zakres zadania: Budowa farmy wiatrowej w ilości 27 sztuk wiatraków oraz budowa dróg o łącznej długości 24,4 km

Wartość projektu: 14 349 008,26 PLN netto

Termin realizacji: 30.04.2023 r.

Żnin