Inne pozyskane projekty

Pozyskane nowe projekty dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal z wykorzystaniem potencjału Spółek należących do Grupy, w tym:

Kontrakty dla spółki Naftoremont-Naftobudowa:

 • Budowa 5 nowych zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku (363 tys. m³) (wartość kontraktu: 220,88 mln PLN)
  Klient: PERN (Polska)
 • „Wykonanie zbiorników 4x32.000 m3 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej” (wartość kontraktu wynosi 67,6 mln PLN)
  Klient: PERN (Polska)
 • dostawa i montaż konstrukcji w instalacji Sinterbelt w Duisburgu Niemcy - (wartość kontraktu: 40 mln zł)
  Klient: Hamon Enviroserv (Niemcy)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 27,5 mln PLN)
  Klient: PKN Orlen (Polska)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 9,7 mln PLN)
  Klient: BASF (Belgia)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 13,2 mln PLN)
  Klient: TOTAL (Belgia)
 • kontrakt na produkcję elementów prefabrykowanych w zakładach w Jedliczu: (wartość kontraktu wynosi 8,1 mln PLN)

 

 • Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji konstrukcji stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych opartej o wyniki analizy numerycznej”.

  Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji elementów stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych (zbiorników) w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych oraz określenie wymagań niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej Spółki.

  Realizacja projektu pozwoli na rozwój zaplecza technicznego i technologicznego Spółki  w zakresie nowych technologii spawania. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać wzrostowi innowacyjności w regionie, a także umożliwi zwiększenie dochodu ludności. W swoim aspekcie długofalowym realizacja projektu umocni wśród odbiorców Spółki przekaz, iż Podkarpacie jest regionem zdolnym do wytwarzania innowacji i sprzyjającym dla rozwoju firm.

  Wartość projektu:   4 135 360,00 PLN
  Dofinansowanie projektu z UE:   1 451 704,00 PLN

 

dofinansowanie

 

Kontrakty dla spółki Polimex Budownictwo:

 • budowa obiektu produkcyjno – magazynowego wraz z instalacjami: wentylacyjnymi, klimatyzacji, ogrzewania, wod-kan oraz elektrycznej. Infrastruktura techniczna: oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej z systemem rozsączającym, kanalizacji sanitarnej, parkingu naziemnego z drogami i placami manewrowymi w Ostrowi Mazowieckiej
  (wartość kontraktu 24.9 mln zł netto (30,63 mln zł brutto)
  Klient: ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
 • budowa nowego centrum przesiadkowego w Siedlcach (wartość kontraktu 12,3 mln PLN)
  Klient: Miasto Siedlce
 • rozbudowa dwóch hal: produkcyjnej i odkładczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa suwnic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oddziału rurociągowego oraz inwestycja w ciąg konstrukcji stalowych produkcyjnych” w Sochaczewie (wartość kontraktu 9,68 mln zł netto (11,9 mln zł brutto)
  Klient: Energop Sp. z o.o.
 • rozbudowa istniejącego kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie – projekt „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego” (wartość kontraktu 18,5 mln PLN)
  Klient: Gmina Uniejów
 • rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych najstarszej części basenu (wartość kontraktu 3 mln PLN),
  Klient: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o.
 • Wykonanie instalacji uziemień zewnętrznych i estakad na projekcie rozbudowy elektrociepłowni Żerań w Warszawie (wartość kontraktu 1,1 mln zł netto (1,35 mln zł brutto)
  Klient: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

 

Kontrakty dla spółki Polimex Energetyka:

 • dodatkowe prace w Elektrowni Turów wycenione na 14 mln PLN (wartość kontraktu: 369,3 mln PLN), 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

 • dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra (wartość kontraktu powyżej 40 mln PLN)
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • Wykonanie instalacji SCR katalitycznego odazotowania spalin kotła WP200 nr K16 w EC Siekierki (wartość kontraktu 32,6 mln PLN)
  Klient: PGNiG Termika S.A.

 • Montaż konstrukcji hal produkcyjnych (ok. 948t) TATA Steel (wartość kontraktu 17,2 mln PLN)
  Klient: Tata Steel, Holandia
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej kotła (830t) (wartość kontraktu 9,9 mln PLN)
  Klient: BERTSCH Energy GmBH&Co KG, Niemcy
 • Zabudowa urządzeń i montaż rurociągów w ramach projektu zagospodarowania rozcieńczonych gazów złowonnych w Stora Enso w Ostrołęce (wartość kontraktu 5,9 mln PLN)
  Klient: STORA ENSO POLAND S.A.
   
 • „Modernizacja Luvo/Gavo - wymiana pakietów zimnego końca Luvo na blokach energetycznych 2,3,5,6,7 i pakietów na Gavo C i D na Instalacji Odsiarczania Spalin w roku 2020 w Enea Połaniec S.A.” (wartość kontraktu: 4,6 mln PLN)
  Klient: ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
   
 • rozbudowa kotła numer VI w Kozienicach (wartość kontraktu 7,9 mln PLN brutto),
  Klient: ENEA Wytwarzanie
   
 • Remont kotłów parowych i wodnych w Ec Wrocław, kapitalny K-3 OP-430, średni K2 OP-430, średni KW5 WP-120 (wartość kontraktu: 3,8 mln PLN)
  Klient: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
   
 • produkcja konstrukcji stalowej  dla dwóch linii kotłów (ITB) Hooton (wartość kontraktu: 3,5 mln PLN)
  Klient: Leroux & Lotz Polska Sp. z o.o., Anglia
 • przebudowa przyłączy i węzła cieplnego CO dla obiektów budowlanych na terenie Prefabetu w Sp. z o.o. (wartość kontraktu: 1,6 mln PLN)
  Klient: ENEA Wytwarzanie
 • wykonanie modernizacji izolacji i antykorozji na urządzeniach i instalacjach turbozespołów bloków nr 6, 2, 7, 1 (wartość kontraktu: 0,6 mln PLN)
  Klient: ENEA Wytwarzanie

*podane kwoty są kwotami netto