Inne pozyskane projekty

Pozyskane nowe projekty dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal z wykorzystaniem potencjału Spółek należących do Grupy, w tym:

Kontrakty dla spółki Naftoremont-Naftobudowa:

 • Budowa 5 nowych zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku (363 tys. m³) (wartość kontraktu: 220,88 mln PLN)
  Klient: PERN (Polska)
 • „Wykonanie zbiorników 4x32.000 m3 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej” (wartość kontraktu wynosi 67,6 mln PLN)
  Klient: PERN (Polska)
 • dostawa i montaż konstrukcji w instalacji Sinterbelt w Duisburgu Niemcy - (wartość kontraktu: 40 mln zł)
  Klient: Hamon Enviroserv (Niemcy)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 27,5 mln PLN)
  Klient: PKN Orlen (Polska)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 9,7 mln PLN)
  Klient: BASF (Belgia)
 • roboty remontowe (wartość kontraktu wynosi 13,2 mln PLN)
  Klient: TOTAL (Belgia)
 • kontrakt na produkcję elementów prefabrykowanych w zakładach w Jedliczu: (wartość kontraktu wynosi 8,1 mln PLN)

 

Kontrakty dla spółki Polimex Budownictwo:

 • budowa nowego centrum przesiadkowego w Siedlcach (wartość kontraktu wynosi 12,3 mln PLN)
  Klient: Miasto Siedlce
   
 • rozbudowa istniejącego kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie – projekt „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego” (wartość kontraktu wynosi 18,5 mln PLN)
  Klient: Gmina Uniejów
 • rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych najstarszej części basenu (wartość kontraktu: 3 mln PLN),
  Klient: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o.

 

Kontrakty dla spółki Polimex Energetyka:

 • dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra (wartość kontraktu powyżej 40 mln PLN)
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

 • dodatkowe prace w Elektrowni Turów  wycenione na 14 mln PLN (wartość kontraktu: 369,3 mln PLN), 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • rozbudowa kotła numer VI w Kozienicach (wartość kontraktu 7,9 mln PLN brutto),
  Klient: ENEA Wytwarzanie
 • przebudowa przyłączy i węzła cieplnego CO dla obiektów budowlanych na terenie prefabetu w Sp. z o.o. (wartość kontraktu: 1,6 mln PLN)
  Klient: ENEA Wytwarzanie
 • wykonanie modernizacji izolacji i antykorozji na urządzeniach i instalacjach turbozespołów bloków nr 6, 2, 7, 1 (wartość kontraktu: 0,6 mln PLN)
  Klient: ENEA Wytwarzanie

*podane kwoty są kwotami netto