Energetyka i serwis

energetyka
Energetyka i serwis
Kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w Segmencie Energetyka i Serwis

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal oferuje, w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, obiekty energetyczne w formule „pod klucz” zapewniając kompleksowy wachlarz usług począwszy od projektowania, kompletacji dostaw, robót budowlano-montażowych, uruchomienia, przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i testów a następnie serwisowanie przekazanych obiektów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Ważnym elementem działalności Polimex Mostostal jest prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych dla bloków energetycznych, kotłów z urządzeniami pomocniczymi, turbin i innych urządzeń energetycznych.

W dobie intensywnej industrializacji niezwykle ważne jest dbanie o ochronę środowiska i w tym zakresie oferta Polimex Mostostal obejmuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony powietrza i wody m.in. instalacje odsiarczania spalin, odpylania, stacje uzdatniania wody oraz zakłady utylizacji odpadów.

Oferta serwisu przemysłowego to podjęcie się odpowiedzialności za właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych Klientów. Szeroko rozumiana oferta serwisu obejmuje nie tylko energetykę, ale również inne gałęzie przemysłu i ma na celu przejecie od Klienta odpowiedzialności za utrzymanie w ciągłym ruchu na określonych parametrach maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych.

Kompleksowe usługi Polimex Mostostal w segmencie Energetyka i Serwis realizowane są przez doświadczoną kadrę pracowników, która od wielu lat realizuje szereg ważnych inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, w tym ostatnio zrealizowaną z ogromnym sukcesem budowę Bloku Energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy Elektrycznej 1075 Mwe Brutto w Elektrowni Kozienice należącej do ENEA Wytwarzanie S.A.

Wysoka jakość oferowanych i realizowanych usług przez Spółki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągana jest dzięki realizowanej polityce zapewnienia jakości wspartej posiadanymi certyfikatami krajowymi i zagranicznymi.

Działalność Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w Segmencie Energetyka i Serwis realizuje spółka Polimex Energetyka Sp. z o. o. oraz Energomontaż-Północ Bełchatów

Obrazki galerii: