Walne Zgromadzenie

WZA

Na tej stronie dostępne są z ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń  Polimex Mostostal S.A.