Walne Zgromadzenie

WZA

Na tej stronie dostępne są z ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń  Polimex Mostostal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 24 czerwca 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 24 czerwca 2024  godz. 10:00.

Link do transmisji wideo VIDEO ZWZA