Zakres działalności

Polimex Energetyka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii.

W portfolio realizacji znalazły się kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w tym obszarze.

Polimex Energetyka oferuje kompleksowe usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej

W projektach EPC realizowanych zarówno przez Polimex Energetyka Sp. z o.o. jak i inne spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wykonuje następujące zakresy prac własnymi zasobami: 

  • projektowanie, dostawę i montażu konstrukcji stalowych.
  • projektowanie, dostawę i montażu lekkich obudów.
  • dostawę i montaż rurociągów technologicznych.
  • dostawę i montaż izolacji technologicznych.
  • dostawę i montaż instalacji sanitarnych.
  • dostawę i montaż kanałów, filtrów, elektrofiltrów, SCR-ów, zbiorników.
  • montaże urządzeń technologicznych w branży energetycznej i przemysłowej.
  • remonty i modernizacje instalacji technologicznych (np. kotłów, instalacji rurociągowych, filtrów, elektrofiltrów, itp.) w branży energetycznej i przemysłowej.
  • serwis i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

W portfolio realizacji znalazły się kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w tych obszarach.