Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2021 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 1 H 2020 r. 1 H 2021 r.
Przychody operacyjne 724 976
Zysk na działalności operacyjnej 31 67
EBITDA 50 85
Wynik netto 24 46

 

KOMENTARZ

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („GK.PXM”) wyniosły za 1H 2021 r. 976 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 1H 2020 r. o 252 mln PLN (+35%)
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 1H 2021 r. wyniosła 85 mln PLN (8,7%) i jest wyższa o 35 mln PLN w porównaniu do 1H 2020 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 1H 2021 r. jest wyższy o 22 mln PLN od wyniku za 1H 2020 r. Osiągnięty wynik 1H 2021 r. stanowi marżę 4,7%.