Oferta

Realizacja projektów w formule buduj oraz projektuj i buduj, w zakresie infrastruktury:

  • drogowej,
  • kolejowej,
  • hydrotechnicznej,
  • przesyłowej.

Usługi doradcze w zakresie projektów infrastrukturalnych.