O Spółce

Budownictwo 3

Polimex Budownictwo sp. z o.o. to spółka z grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Oferujemy kompleksowe usługi w sektorze budownictwa energetycznego, przemysłowego, ogólnego oraz instalacji OZE. Umiejętności i doświadczenia zdobyte przez dziesięciolecia działalności pozwalają nam skutecznie realizować szerokie spektrum inwestycji w każdym z segmentów rynku.  

W zależności od skali projektu budujemy jako generalny wykonawca lub w konsorcjach, współpracując z wiodącymi w danej branży firmami.

Realizujemy powierzone nam kontrakty rzetelnie i profesjonalnie bazując na unijnych standardach zarządzania i najwyższej dbałości o środowisko naturalne. Możliwe jest to dzięki wysokim kompetencjom kadry technicznej i stosowaniu optymalnych rozwiązań technicznych w procesie budowlanym.

Obrazki galerii: