Oferta

Polimex Energetyka

Doświadczeni specjaliści oraz doskonała znajomość branży i obiektów energetycznych pozwala nam na kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów energetycznych w systemie „pod klucz” na terenie Polski i UE w szczególności dla:

 • elektrociepłowni,
 • elektrowni,
 • ciepłowni,
 • zakładów koksowniczych,
 • energetyki rozproszonej,
 • ochrony środowiska.

Usługi świadczone przez nas cechuje dbałość o jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz indywidualne rozwiązania przygotowane na potrzeby konkretnych projektów.

INWESTYCJE ENERGETYCZNE
 • Realizacja projektów inwestycyjnych w formule EPC dla:
  • Energetyki zawodowej
  • Kogeneracji – elektrociepłownie małej mocy oparte na paliwie konwencjonalnym lub biomasie.
 • Udział w projektach inwestycyjnych w kraju i za granicą jako podwykonawca.
 • Współpraca z Mostostalem Siedlce w zakresie montażu konstrukcji stalowej – wspólna realizacja projektów w formule prefabrykacja i montaż.
 • Wejście na rynek  inwestycyjny w zakresie projektów związanych z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu.
REMONTY I MODERNIZACJE
 • Remonty oraz modernizacje części ciśnieniowych kotłów parowych i wodnych, konwencjonalnych i fluidalnych
 • Remonty i modernizacje instalacji układów pomocniczych kotła i turbiny:
  • Instalacje powietrza
  • Instalacje oleju
  • Układ przygotowania i chłodzenia wody
  • Nawęglania
  • Biomasy
  • Odżużlania i odpopielania
  • Układ obiegu spalin
  • Instalacje pary
 • Remonty i modernizacje instalacji oczyszczania spalin:
  • Elektrofiltrów ESP
  • Filtrów workowych
  • Instalacji odsiarczania IOS
  • Instalacji odazotowania SCR/SNCR
 • Remonty i diagnostyka urządzeń i instalacji elektrycznych
SERWIS - MODEL PROCESU
 • Bieżąca obsługa maszyn
 • Serwis diagnostyczny on-line
 • Wizualizacja procesów serwisowych i integracja z systemami Klienta
 • Pełna profilaktyka urządzeń we wszystkich obszarach serwisu
 • Odpowiedzialność za dyspozycyjność maszyn i urządzeń
 • Proponowanie zakresów oraz terminów prac remontowych
 • Planowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych
 • Serwis gwarancyjny nowych bloków energetycznych
 • Aktualny schemat organizacyjny spółki w załączeniu