Władze Polimex Mostostal S.A.

Zarząd
KFigat
Krzysztof Figat
Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Krzysztof Figat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji.

W okresie październik 2017 – maj 2018 był prezesem zarządu Spółki Enea Wytwarzanie. Odpowiedzialny był m.in. za dokończenie budowy Bloku 11 o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, rozpoczęcie Projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego zasilanego gazem ze zgazowania węgla”. Wcześniej pracował w PGNiG TERMIKA jako wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych gdzie poza finansami nadzorował proces przygotowania budowy bloku gazowo-parowego w Ec Żerań o mocy elektrycznej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach, w którym przez 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu.

Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal SA
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

Rada Nadzorcza
Zbigniew Chmiel
Przewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Bartłomiej Kurkus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Katarzyna Dąbrowska
Sekretarz Rady Nadzorczej (niezależny)
Marcin Mauer
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Tomasz Myśliński
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Karolina Mazurkiewicz - Grzybowska
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Jonasz Drabek
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)