Władze Polimex Mostostal S.A.

Zarząd
KFigat
Krzysztof Figat
Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Krzysztof Figat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji.

W okresie październik 2017 – maj 2018 był prezesem zarządu Spółki Enea Wytwarzanie. Odpowiedzialny był m.in. za dokończenie budowy Bloku 11 o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, rozpoczęcie Projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego zasilanego gazem ze zgazowania węgla”. Wcześniej pracował w PGNiG TERMIKA jako wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych gdzie poza finansami nadzorował proces przygotowania budowy bloku gazowo-parowego w Ec Żerań o mocy elektrycznej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach, w którym przez 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu.

Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal SA
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

Rada Nadzorcza
Zbigniew Chmiel
Przewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Bartłomiej Kurkus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Tomasz Myśliński
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Karolina Mazurkiewicz - Grzybowska
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Zuzanna Falzmann
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Mauer
Sekretarz Rady Nadzorczej (niezależny)