Władze Polimex Mostostal S.A.

Zarząd
Jakub Stypuła Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
Jakub Stypuła
p.o. prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Pan Jakub Stypuła jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowanym Project Managerem, trenerem, uczestnikiem studiów podyplomowych i magisterskich z zakresu zarządzania projektami (SGH) i zarządzania w biznesie międzynarodowym (VISTULA).

Od lat specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami w branży energetycznej i budowlanej. Jest ekspertem od zagadnień organizacyjnych, kosztowych, formalnoprawnych i środowiskowych oraz światowych metodyk zarządzania projektami. 

Członek rad nadzorczych spółek kolejowych (TORPOL, EIFFAGE KOLEJE), wdrażał systemy zarządzania projektami i portfelami projektów w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych (GAZ-SYSTEM, PSE), przez 6 lat pełnił funkcje dyrektora ds. inwestycji w GAZ-SYSTEM, gdzie odpowiadał z sukcesem za 4,5 miliardowy program budowy 1500 km sieci przesyłu gazu oraz stworzenie pierwszego w Polsce systemu dostaw inwestorskich rur i armatury.

Jako Dyrektor Projektu w firmie PORR S.A. Oddział Energetyki budował gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 8,4MPa Tworóg – Tworzeń. Uczestniczył jako Kierownik Projektu w realizacji projektu modernizacji ciepłowni Kortowo w Olsztynie, posiada doświadczenie w pracy w terenie, bezpośrednio w biurze budowy.

Kierował zespołami konsultantów podczas wdrożeń systemów realizacji projektów czy nowych modeli realizacji inwestycji. Negocjował umowy i reprezentował wykonawców przed KIO, brał udział w projektach dotyczących postępowań przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie.

Dyrektor Górniczy III stopnia, odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Energetyki”.

Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Pan Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

Rada Nadzorcza
Wojciech Bartelski (niezależny)
Przewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Konrad Kąkol
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Maciej Ługowski
Sekretarz Rady Nadzorczej (niezależny)
Maciej Drabio
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Agnieszka Doroszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Grzegorz Kinelski
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)