Władze Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Zarząd
MM
Mirosław Miśkiewicz
Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Mirosław Miśkiewicz jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Budowa i Utrzymanie Mostów. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Project Manager International Project Management Association Level B, jest członkiem i Asesorem Certyfikacji Stowarzyszenia Project Management Polska.

Pan Miśkiewicz jest doświadczonym menadżerem, wykładowcą akademickim i ekspertem w zakresie zarządzania przez projekty oraz orientacji projektowej firm.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w PPH Transsystem S.A. Łańcut, w której najpierw jako Kierownik Projektów, a później Dyrektor Sprzedaży i Realizacji Projektów nadzorował w całej Europie projekty linii technologicznych dla branży samochodowej w zakładach takich marek jak VW, Skoda, Audi, Opel, BMW oraz dla branży energetycznej m.in. dla Rafako, ThyssenKrupp oraz Sandvik Mining and Construction.

Przed dołączeniem do Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. w latach od 2012 do kwietnia 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji „Chemorozruch" Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Maciej Walczak
Maciej Walczak
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Pan Maciej Walczak jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Ekonomii o specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej o specjalności Rachunkowość Zarządcza i Kontroling. Umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami doskonalił zaś w trakcie programu menadżerskiego The George Washington University.

Pan Maciej Walczak to znakomity menadżer i finansista związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od 1 lipca 2017 roku. W swojej karierze zawodowej realizował wiele projektów głównie z obszaru kontrolingu oraz optymalizacji procesów w sektorze telekomunikacyjnym i bankowym. Zanim dołączył do zespołu Naftoremont-Naftobudowa zajmował kluczowe stanowiska menadżerskie w Grupie Telekomunikacja Polska, a następnie Orange.

Wcześniej, w BRE Banku, odpowiadał za kontroling finansowy obszaru COO, modelowanie procesów i ich efektywność kosztową oraz portfel projektów inwestycyjnych. W PKO BP nadzorował obszar kontrolingu w Pionie IT&Operacje, koordynował portfel projektów jako PMO, jak również zarządzał umowami, dostawcami i realizacją zakupów IT.