Company management of Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

Management Board
Paweł Rejmer
Paweł Rejmer
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Pan Paweł Rejmer jest magistrem inżynierem budownictwa Politechniki Warszawskiej, kierunku budownictwo lądowe, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Zanim dołączył do grona menadżerów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przez kilka lat związany był z IDS BUD S.A., gdzie pełnił funkcje członka Zarządu Spółki, dyrektora operacyjnego i dyrektora oddziału spółki w Białorusi. W swojej karierze zawodowej Pan Paweł Rejmer pełnił też kierownicze funkcje dla projektów obszaru budownictwa przemysłowego i energetycznego Mostostal Warszawa S.A. 

Pan Rejmer posiada liczne uprawnienia i certyfikaty m. in. uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

Paweł Rakowski
Paweł Rakowski
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

Mr. Paweł Rakowski is MSc in civil engineering, graduate of Warsaw University of Technology, Branch in Płock, faculty of Construction, Mechanics and Petrochemistry. Mr. Paweł Rakowski completed also postgraduate studies on the Silesian University of technology, faculty of Mechanical-Technology and MBA studies on Lazarski University in Warsaw.

Before Mr. Paweł Rakowski joined a group of managers of our Capital Group he held managerial positions in big industrial construction companies, i.a.  Director of Fuel Division in DiM Construction sp. z o. o., Director of Industrial Construction and Fuel Division in IDS-BUD S.A. and Board Member in Mostostal Płock S.A.