Company manegement of Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Management Board
PJ
Przemysław Janiszewski
President of the Management Board of Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski graduated from AGH University of Science and Technology in Kraków. He also holds an MA diploma in Business Administration from Kozminski in Warsaw and a diploma from the International Institute for Management Development in Switzerland.

Przemysław Janiszewski is a manager with many years of experience in the construction segment both in Poland and abroad. Before his appointment as the Vice President of Polimex Mostostal S.A. he held key executive functions in Skanska S.A. where he successfully managed and supervised strategic domestic and international projects.

Most recently he served as the Director of the Railway District at Skanska S.A. where he was in charge of the development of new operating activities of the company in Poland and Slovakia.

Jacek Szuta
Jacek Szuta
Vice President of the Board of Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Pan Jacek Szuta to doświadczony menadżer i inżynier budownictwa. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal związany był z grupą Skanska gdzie nadzorował realizacje projektów infrastrukturalnych, pełniąc funkcje od kierownika budowy, przez kierownika projektu do stanowiska dyrektora projektu.

Pracował również jako dyrektor projektu w firmie Eurovia Polska S.A. na budowach autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych.

Pan Jacek Szuta jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.