Company management of Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Management Board
Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski
President of the Board Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski is a graduate of the AGH University of Science and Technology in Krakow. He also graduated from the Master of Business Administration at the Kozminski University in Warsaw, as well as the International Institute for Management Development in Switzerland.

Mr. Janiszewski is a manager with many years of experience in the construction industry the country and abroad. Prior to joining the Management Board, Polimex-Mostostal held key manager positions at Skanska S.A. successfully leading and supervising strategic company projects in Poland and abroad.

Most recently, he was the Director of the Railway Area at Skanska S.A. and dealt with the development of a new area of the company's operations in Slovakia and Poland.

AM
Andrzej Matyja
Vice President of the Board Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Andrzej Matyja is a construction engineer with education and a graduate in environmental engineering. He graduated from both faculties at the University of Zielona Góra.

Andrzej Matyja is an experienced manager with many years of experience in investment and project management. He has been associated with the Polimex-Mostostal Capital Group since December 2016, when he was employed in the Naftoremont-Naftobudowa company as the project director. Earlier, Andrzej Matyja worked for Tebodin Poland, where he was the head of the investment management department at the branch in Warsaw. In his professional career he managed, among others construction of a wind farm complex in Pągów and wind farm complex FW Wartkowo.

 

Polimex Energetyka - logo
Wojciech Demediuk
Vice-President of the Board Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Wojciech Demediuk is a graduate of the Lublin University of Technology, where he obtained a master's degree in engineering at the Faculty of Electrical Engineering.

Wojciech Demediuk is an experienced senior manager. Over the past several years, he successfully managed key areas of business and IT in one of the largest companies in Poland - Orange Polska SA.

He is a specialist in the transformation of large business and IT areas, in defining and implementing strategies,  change management, outsourcing and program management.

He has many years of experience in negotiating large contracts.

Janusz Fromm
Janusz Fromm
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o. ds. rozwoju

Janusz Fromm jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydziału Architektury oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Ukończył również Wydział Zarządzania i Informatyki, MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium „Psychologia w biznesie” Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Janusz Fromm to menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami nastawionymi na dynamiczny rozwój lub wymagającymi restrukturyzacji, optymalizacji i zmian.

Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal pełnił funkcję dyrektora strategii i rozwoju Mostostalu Zabrze S.A.

Wcześniej pracował na wysokich stanowiskach menadżerskich m. in. pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego STK Group Sp. z o.o./OT Logistics, dyrektora generalnego/CEO Trans Axem S.A., dyrektora strategii i rozwoju rynków zagranicznych Impel S.A., dyrektora Zarządzającego/ CEO Energoash Sp. z o.o., dyrektora generalnego/CEO Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. – EdF Group, dyrektora ds. marketingu i rozwoju, członka zarządu Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. a także kierownika działu marketingu, pełnomocnika dyrektora generalnego ds. marketingu w Fabryce Kotłów RAFAKO S.A.