Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
KP
Krzysztof Panek
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Panek ukończył wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

To doświadczony inżynier i menadżer od lat związany z rynkiem energetycznym. Do grona menadżerów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dołączył w styczniu 2019 roku.

Zanim dołączył do Polimex Energetyka pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o.

Wcześniej związany był z Erbud Industry i Bilfinger ELWO S.A., gdzie pełnił wysokie funkcje kierownicze dyrektora realizacji i dyrektora technicznego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Rafako S.A., gdzie nadzorował realizacje dużych projektów w Polsce i Turcji.

 

Wojciech Demediuk
Wojciech Demediuk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Wojciech Demediuk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki.

Wojciech Demediuk to doświadczony menadżer wyższego szczebla. Przez kilkanaście ostatnich lat, z sukcesami zarządzał kluczowymi obszarami biznesu i informatyki w jednej z największych firm w Polsce – Orange Polska SA.

Jest specjalistą w transformacji dużych obszarów biznesowych oraz IT, w definiowaniu i wdrażaniu strategii, w zarządzaniu zmianą, outsourcingu i zarządzaniu programami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach dużych kontraktów.