Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
MKowolik
Mariusz Kowolik
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Pan Mariusz Kowolik jest absolwentem Technikum Mechanicznego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym oraz The George Washington University - School of Business. 

To doświadczony inżynier i menadżer wyższego szczebla związany z branżą energetyczną od początku swojej kariery zawodowej. Zanim dołączył do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal pracował w największych polskich firmach energetycznych.

Przez kilkanaście lat związany był z Energomontaż - Południe S.A. od 1996 pełniąc funkcje kierownicze i realizując liczne projekty
budowlano-modernizacyjne m. in. dla Elektrowni ,,Łaziska”, Halemba, Siersza czy Łagisza, dla Elektrociepłowni „Katowice”, Wrocław, Siechnica, Opole, Zofiówka, Moszczenica, Pniówek, Tychy, a także Mittal Steel Poland, Zakładów Papierniczych „Mondi” Świecie i Browaru ,,Namysłów".

Pan Kowolik ma doświadczenie w zarządzaniu projektami w międzynarodowych firmach energetycznych, które zdobył m. in. w Vattenfall Distribution Poland S.A. na stanowisku Senior Investment Project Manager.

Pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. jak również Głównego Inżyniera oraz Szefa Biura Urządzeń i Instalacji w TAURON Wytwarzanie S.A.

MK
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

AM
Artur Mitrowski
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Pan Artur Mitrowski ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej.

To inżynier i menadżer, który od początku swojej kariery zawodowej związanym jest z rynkiem energetycznym. Ma ogromne doświadczenie w akwizycji/doradztwie technicznym oraz zarządzaniu procesem pozyskania kontraktów energetycznych.

Zanim dołączył do Polimex Mostostal, zarządzał pracą Biura Handlowego w Dyrekcji Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego BUDIMEX S.A. w zakresie rozwoju rynku, kontraktacji oraz przygotowania projektów EPC w obszarze energetyki i przemysłu (energetyka , oil&gas, projekty środowiskowe i infrastruktury technicznej).

Wcześniej związany był m. in. z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Emerson Process Management, Power and Water Solutions oraz General Electric – Power Systems (USA, Schenectady NY / Dublin, Irlandia) , gdzie zarządzał rozwojem biznesu, a także pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze budowy obiektów energetycznych

Z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal związany od lutego 2020 roku. Pracował w Biurze Projektów Strategicznych Polimex Mostostal na stanowisku Dyrektor projektu - Projekt EC Nowa Czechnica, a od 18 maja 2020 r. pełnił funkcję dyrektora handlowego w Spółce Polimex Energetyka.