Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Przemysław Janiszewski jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej. Przed powołaniem w skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska SA z sukcesem prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą.

Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Rejonu Kolejowego w Skanska SA i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.

Wojciech Demediuk
Wojciech Demediuk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Wojciech Demediuk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki.

Wojciech Demediuk to doświadczony menadżer wyższego szczebla. Przez kilkanaście ostatnich lat, z sukcesami zarządzał kluczowymi obszarami biznesu i informatyki w jednej z największych firm w Polsce – Orange Polska SA.

Jest specjalistą w transformacji dużych obszarów biznesowych oraz IT, w definiowaniu i wdrażaniu strategii, w zarządzaniu zmianą, outsourcingu i zarządzaniu programami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach dużych kontraktów.

Janusz Fromm
Janusz Fromm
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o. o.

Janusz Fromm jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Ukończył również Wydział Zarządzania i Informatyki, MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium „Psychologia w biznesie” Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Janusz Fromm to menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami nastawionymi na dynamiczny rozwój lub wymagającymi restrukturyzacji, optymalizacji i zmian.

Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal pełnił funkcję dyrektora strategii i rozwoju Mostostalu Zabrze S.A.

Wcześniej pracował na wysokich stanowiskach menadżerskich m. in. pełniąc funkcję CEO dyrektora generalnego Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. – EdF Group, CEO dyrektora Zarządzającego Energoash Sp. z o.o., dyrektora strategii i rozwoju rynków zagranicznych Impel S.A., członka zarządu, dyrektora ds. marketingu i rozwoju Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. a także pełnomocnika dyrektora generalnego ds. marketingu w Fabryce Kotłów RAFAKO S.A.