2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 03.06.2020 r.

Zapraszamy - 3 czerwca 2020 r. godzina 10:00 - wersja online - kliknij

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 03.03.2020 r.