Jakość usług

W Spółce Naftoremont-Naftobudowa funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. prowadzi działalność tak aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapobiegać zagrożeniu zdrowia ludzi, spełniać wymogi ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegać stratom materialnym.

Safety Checklist Contractors (SCC) – jest standardem, który stosuje się do  oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

  • Naftoremont i Naftobudowa to marki znane i rozpoznawane w całej Europie
  • Przez 50 lat uczestniczymy w budowie i rozwoju oraz utrzymaniu polskich oraz zagranicznych rafinerii, przemysłu chemicznego i petrochemicznego
  • Nasz długoterminowa współpraca z Klientami, wyrażona jest referencjami oraz współpracą przy nowych projektach
  • Mamy efektywny i skuteczny System Zarządzania (Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy), wdrożony zgodnie ze standardami ISO
  • Wysoka jakość naszych produktów i usług potwierdzona jest Certyfikatami, np. PED, SCC, itd.
  • Kontrakty realizowane przez nas są oparte na solidnym zarządzaniu projektami (PMI) i zgodne z oczekiwaniami Klienta
  • Oferujemy kompletny zestaw usług wraz z badaniami nieniszczącymi (NDT) w celu weryfikacji spoin
  • Nasze „Know-how” i doświadczenie zastało zdobyte podczas realizacji wielu projektów długoterminowych w Polsce i zagranicą
  • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, umiejącą rozwiązywać trudne sytuacje na każdym etapie projektu począwszy od projektowania, poprzez realizację, aż do zakończenia projektu
  • Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów nietypowych i złożonych technicznie , których realizacja zawsze kończy się zgodnie z wymogami zawartymi przez Klienta w projekcie