Raporty

21
Czerwca
2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 28/2018
20
Czerwca
2018

Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami umowy kredytowej w sprawie linii gwarancyjnych

Raport bieżący nr 27/2018
14
Czerwca
2018

Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego

Raport bieżący nr 26/2018
24
Maja
2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 25/2018
14
Maja
2018

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

I kwartał 2018
26
Kwietnia
2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 24/2018
25
Kwietnia
2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 23/2018
13
Kwietnia
2018

Zawarcie umowy zmieniającej do umów sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 22/2018
13
Kwietnia
2018

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” SA za 2017 rok

13
Kwietnia
2018

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2017 rok

09
Kwietnia
2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Raport bieżący nr 21/2018
09
Kwietnia
2018

Wyniki dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości Firmy

Raport bieżący nr 20/2018
04
Kwietnia
2018

Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 19/2018
03
Kwietnia
2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

Raport bieżący nr 18/2018
28
Marca
2018

Prowadzenie dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości firmy

Raport bieżący nr 17/2018