Raporty

25
Września
2018

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2018
21
Września
2018

Umorzenie postępowań sądowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 41/2018
21
Września
2018

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 40/2018
07
Września
2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2018
29
Sierpnia
2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 38/2018
28
Sierpnia
2018

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji ugody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 37/2018
27
Sierpnia
2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2018

I PÓŁROCZE 2018
23
Sierpnia
2018

Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 36/2018
21
Sierpnia
2018

Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2018
10
Sierpnia
2018

Informacja o wstępnych szacunkach budżetów realizowanych kontraktów dokonanych w toku prac nad raportem okresowym

Raport bieżący nr 34/2018
03
Sierpnia
2018

Zmiany warunków znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 33/2018
03
Sierpnia
2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 32/2018
26
Czerwca
2018

Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

Raport bieżący nr 31/2018
22
Czerwca
2018

Zawarcie listu intencyjnego z GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 30/2018
21
Czerwca
2018

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 29/2018