Raporty

04
Kwietnia
2018

Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 19/2018
03
Kwietnia
2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

Raport bieżący nr 18/2018
28
Marca
2018

Prowadzenie dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości firmy

Raport bieżący nr 17/2018
22
Marca
2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Raport bieżący nr 16/2018
22
Marca
2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 15/2018
21
Marca
2018

Zawarcie umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

Raport bieżący nr 14/2018
19
Marca
2018

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 13/2018
15
Marca
2018

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport bieżący nr 12/2018
12
Marca
2018

Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami obligacji serii C

Raport bieżący nr 11/2018
12
Marca
2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 10/2018
01
Marca
2018

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 9/2018
23
Lutego
2018

Informacja nt. nowych terminów zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Raport bieżący nr 8/2018
21
Lutego
2018

Informacja o zmniejszeniu kosztów związanych z budową bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni „Kozienice”

Raport bieżący nr 7/2018
15
Lutego
2018

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 6/2018
08
Lutego
2018

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży

Raport bieżący nr 5/2018