Raporty

03
Stycznia
2018

Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 1/2018
29
Grudnia
2017

Zawarcie ugody sądowej dotyczącej sporu z Europa Centralna sp. z o.o.

Raport bieżący nr 105/2017
29
Grudnia
2017

Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr 104/2017
18
Grudnia
2017

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Raport bieżący nr 103/2017
15
Grudnia
2017

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 100/2017 o informacje od biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 102/2017
14
Grudnia
2017

Ustanowienie wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w ramach dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami

Raport bieżący nr 101/2017
13
Grudnia
2017

Częściowe rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 100/2017
01
Grudnia
2017

Wejście w życie porozumienia dotyczącego zakończenia realizacji kontraktu przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 99/2017
30
Listopada
2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Raport bieżący nr 98/2017
30
Listopada
2017

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 97/2017
30
Listopada
2017

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 96/2017
30
Listopada
2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 95/2017
30
Listopada
2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 94/2017
27
Listopada
2017

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 93/2017
13
Listopada
2017

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

III kwartały 2017