Raporty

16
Lipca
2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 21/2019
12
Lipca
2019

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 20/2019
08
Lipca
2019

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 19/2019
04
Lipca
2019

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Raport bieżący nr 18/2019
01
Lipca
2019

Zawarcie listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce

Raport bieżący nr 17/2019
13
Czerwca
2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 16/2019
13
Czerwca
2019

Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Raport bieżący nr 15/2019
13
Czerwca
2019

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Emitenta

Raport bieżący nr 14/2019
13
Czerwca
2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

Raport bieżący nr 13/2019
08
Czerwca
2019

Uzasadnienie projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 12/2019
07
Czerwca
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 11/2019
03
Czerwca
2019

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 10/2019
03
Czerwca
2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 9/2019
31
Maja
2019

Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu

Raport bieżący nr 8/2019
17
Maja
2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2019