Raporty

22
Stycznia
2018

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 4/2018
10
Stycznia
2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport bieżący nr 3/2018
08
Stycznia
2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 2/2018
03
Stycznia
2018

Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 1/2018
29
Grudnia
2017

Zawarcie ugody sądowej dotyczącej sporu z Europa Centralna sp. z o.o.

Raport bieżący nr 105/2017
29
Grudnia
2017

Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr 104/2017
18
Grudnia
2017

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Raport bieżący nr 103/2017
15
Grudnia
2017

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 100/2017 o informacje od biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 102/2017
14
Grudnia
2017

Ustanowienie wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w ramach dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami

Raport bieżący nr 101/2017
13
Grudnia
2017

Częściowe rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 100/2017
01
Grudnia
2017

Wejście w życie porozumienia dotyczącego zakończenia realizacji kontraktu przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 99/2017
30
Listopada
2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Raport bieżący nr 98/2017
30
Listopada
2017

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 97/2017
30
Listopada
2017

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 96/2017
30
Listopada
2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 95/2017