KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ