Raporty

16
Grudnia
2019

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 36/2019
10
Grudnia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2019
09
Grudnia
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 34/2019
03
Grudnia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 33/2019
21
Listopada
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 32/2019
20
Listopada
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 31/2019
19
Listopada
2019

Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2019
15
Listopada
2019

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019
12
Listopada
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

22
Października
2019

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2019
21
Października
2019

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport bieżący nr 27/2019
25
Września
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 26/2019
13
Września
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019
09
Września
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 24/2019
26
Sierpnia
2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2019

I półrocze 2019