Raporty

08
Stycznia
2020

Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną.

Raport bieżący nr 2/2020
02
Stycznia
2020

Odstąpienie przez Emitenta od istotnej umowy.

Raport bieżący nr 1/2020
31
Grudnia
2019

Zawarcie dokumentów dot. pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz wynikających z nich dokumentów wprowadzających zmiany do warunków finansowania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Raport bieżący nr 39/2019
20
Grudnia
2019

Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dopuszczenia konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent do kolejnej fazy Programu Bloki 200+

Raport bieżący nr 38/2019
20
Grudnia
2019

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2019
16
Grudnia
2019

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 36/2019
10
Grudnia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2019
09
Grudnia
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 34/2019
03
Grudnia
2019

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 33/2019
21
Listopada
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 32/2019
20
Listopada
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 31/2019
19
Listopada
2019

Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2019
15
Listopada
2019

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019
12
Listopada
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

22
Października
2019

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2019