Raporty

29
Maja
2020

Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2020
18
Maja
2020

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

15
Maja
2020

Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 28/2020
12
Maja
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 27/2020
06
Maja
2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 26/2020
05
Maja
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 25/2020
17
Kwietnia
2020

Zawarcie ugody dotyczącej waloryzacji Ceny Kontraktu

Raport bieżący nr 24/2020
17
Kwietnia
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 23/2020
17
Kwietnia
2020

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2019 rok

17
Kwietnia
2020

Wyniki Finansowe Polimex Mostostal S.A. za 2019 rok

27
Marca
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 22/2020
16
Marca
2020

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 21/2020
10
Marca
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2020
10
Marca
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2020
06
Marca
2020

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta

Raport bieżący nr 18/2020