Raporty

03
Marca
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 15/2020
03
Marca
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 14/2020
28
Lutego
2020

Zawarcie umowy i wystawienie gwarancji bankowej

Raport bieżący nr 13/2020
28
Lutego
2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2020
25
Lutego
2020

Szacunkowe dane dotyczące wynagrodzenia i wyceny kosztów w związku z zawieszeniem budowy Elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 11/2020
20
Lutego
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020
13
Lutego
2020

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 9/2020
05
Lutego
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2020
31
Stycznia
2020

Spełnienie się warunków zawieszających wystawienie gwarancji

Raport bieżący nr 7/2020
30
Stycznia
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 6/2020
29
Stycznia
2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raport bieżący nr 5/2020
20
Stycznia
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 4/2020
16
Stycznia
2020

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 3/2020
08
Stycznia
2020

Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną.

Raport bieżący nr 2/2020
02
Stycznia
2020

Odstąpienie przez Emitenta od istotnej umowy.

Raport bieżący nr 1/2020