Raporty

08
Lipca
2020

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 40/2020
07
Lipca
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2020
07
Lipca
2020

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2020
19
Czerwca
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2020
09
Czerwca
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 36/2020
03
Czerwca
2020

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 35/2020
03
Czerwca
2020

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2020
03
Czerwca
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 33/2020
03
Czerwca
2020

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 32/2020
03
Czerwca
2020

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2020
02
Czerwca
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 30/2020
29
Maja
2020

Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2020
18
Maja
2020

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

15
Maja
2020

Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 28/2020
12
Maja
2020

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 27/2020