Raporty

13
Czerwca
2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

Raport bieżący nr 13/2019
08
Czerwca
2019

Uzasadnienie projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 12/2019
07
Czerwca
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 11/2019
03
Czerwca
2019

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 10/2019
03
Czerwca
2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 9/2019
31
Maja
2019

Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu

Raport bieżący nr 8/2019
17
Maja
2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2019
15
Maja
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

1 kwartał 2019
07
Maja
2019

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 6/2019
16
Kwietnia
2019

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 5/2019
12
Kwietnia
2019

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” S.A. za 2018 rok

12
Kwietnia
2019

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok

11
Lutego
2019

Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Raport bieżący nr 4 / 2019 K
08
Lutego
2019

Zmiana warunków znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2019
30
Stycznia
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 3/2019