Raporty

20
Listopada
2018

Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 53/2018
14
Listopada
2018

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

III Kwartały 2018
31
Października
2018

Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Raport bieżący nr 52/2018
12
Października
2018

Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole).

Raport bieżący nr 50/2018
10
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 49/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2018
04
Października
2018

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2018
04
Października
2018

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Raport bieżący nr 46/2018
04
Października
2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 45/2018
03
Października
2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2018
03
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport biężący nr 43/2018
25
Września
2018

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2018
21
Września
2018

Umorzenie postępowań sądowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 41/2018
21
Września
2018

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 40/2018