Raporty

09
Kwietnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 16/2021
01
Marca
2021

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 15/2021
26
Lutego
2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 14/2021
26
Lutego
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 13/2021
26
Lutego
2021

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 12/2021
26
Lutego
2021

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 11/2021
18
Lutego
2021

Otrzymanie przez podmiot zależny Emitenta polecenia realizacji Fazy II projektu „Park Wiatrowy Janikowo”.

Raport bieżący nr 10/2021
10
Lutego
2021

Zawarcie Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 9/2021
29
Stycznia
2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2021
20
Stycznia
2021

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Raport bieżący nr 7/2021
15
Stycznia
2021

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 6/2021
07
Stycznia
2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 5/2021
07
Stycznia
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 4/2021
07
Stycznia
2021

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 3/2021
07
Stycznia
2021

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/2021