Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 23/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%.             

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 kwietnia 2024 roku i z przerwami obradowała w dniach 22 kwietnia 2024 roku, 25 kwietnia 2024 roku oraz 6 maja 2024 roku.