WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL ZA 2023 ROK