Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 20/2024

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                   

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r., raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 24 października 2022 r., raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 30 marca 2023 r., raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 4 maja 2023 r., raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., raportu bieżącego nr 37/2023 z dnia 26 września 2023 r., raportu bieżącego nr 41/2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. na zlecenie Spółki wystawione zostały:

1.            aneks do gwarancji dobrego wykonania kontraktu na kwotę 59.650.000,00 PLN wydanej na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2019 roku z późn. zm., zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby zabezpieczenia wykonania kontraktu zawartego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na budowę kompletnego bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach („Kontrakt Puławy”),

2.            aneks do gwarancji dobrego wykonania kontraktu na kwotę 46.340.000,00 PLN wydanej na potrzeby zabezpieczenia wykonania Kontraktu Puławy, na podstawie umowy z dnia 31 maja 2017 r. z późn. zm., zawartej pomiędzy Spółką, Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o., Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako zobowiązanymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

przedłużające okresy obowiązywania powyżej wskazanych gwarancji bankowych do dnia 22 listopada 2024 r.