Aktualności

RSS

  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęły poziom 724 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku wyniósł 50 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższy o 37 mln PLN w porównaniu do…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. zawarło 19.08.2020 r. z Gminą Jarocin umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie”. Roboty podzielone są na dwa etapy i obejmują: Etap I: Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości, ul. Św.…
  W dniu 10 lipca br. Polimex Budownictwo, spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę na realizację inwestycji „Budowa Parku Wiatrowego Janikowo”. Zamawiającym jest Spółka E&W sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Dąbrowie k. Poznania należąca do duńskiej grupy Eurowind Energy A/S, wiodącego dewelopera i operatora parków wiatrowych w Europie. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie budowy farmy wiatrowej m. in. fundamentów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wzmocnienie dróg gminnych oraz…
  Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. GK podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal. Firmy będą współpracowały ze sobą już podczas etapu pozyskiwania wybranych kontraktów oraz przy ich realizacji i planowaniu zakupów. List intencyjny dotyczy projektów budowy instalacji bloków gazowo - parowych realizowanych przez firmę Siemens Energy w krajach Unii Europejskiej. „Strategią Siemens Energy Polska jest wspieranie działalności eksportowej firm, z…
  W dniu 19 czerwca 2020 r. przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. podpisali umowę podwykonawczą z Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. W ramach umowy Mitsubishi Hitachi Power Systems wykona i dostarczy kompletny układ wyprowadzenia spalin na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” wraz z usługami związanymi, tj. nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniem szkolenia. Przedmiot Umowy nie obejmuje…
  W bazie paliw w Koluszkach został oddany do eksploatacji nowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³. Projekt jest częścią programu Megainwestycji PERN, który odpowiada na potrzeby klientów i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Baza paliw w Koluszkach składa się z 37 zbiorników, o łącznej pojemności nominalnej 343 tys. m³, w których magazynowane są m.in. olej napędowy, olej opałowy lekki, benzyna, biokomponenty i dodatki firmowe. Produkty przyjmowane są z rurociągu dalekosiężnego Płock –…
  Polimex Mostostal S.A. i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A.  zawarły umowę główną na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” W dniu 2 czerwca 2020 r. przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A.  podpisali umowę główną na wykonanie wielobranżowej dokumentacji…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2020 roku. Pomimo pandemii COVID-19 i co za tym idzie trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 351 mln PLN. Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2020 roku wyniósł 17 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5%) i jest wyższy o 20 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Łączny wynik netto…
    Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji konstrukcji stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych opartej o wyniki analizy numerycznej”. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji elementów stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych (zbiorników) w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych oraz…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe za 2019 rok. Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom ok. 1 589 mln zł. Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za 2019 rok wyniósł 96 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,0%) i jest wyższy o 34 mln PLN w porównaniu do 2018 r. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za dwanaście miesięcy 2019 roku jest trzykrotnie wyższy o od wyniku za 2018 rok i wynosi…