Aktualności

RSS

  30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW. W uroczystości podpisania umowy na budowę dwóch nowoczesnych, wysokosprawnych i  niskoemisyjnych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra, która odbyła się 30 stycznia 2020 r., udział wzięli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów…
  W dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. zawartej przez Polimex Mostostal S.A. między innymi z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Porozumienia zawartego z Bankiem Millennium S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r., Spółka dokonała spłaty wierzytelności kredytowych w łącznej kwocie 95,5 mln PLN, co stanowi 50% całego salda…
  16 grudnia 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacji i dostawy kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”. Elementem umowy jest także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.…
  W dniu 3 grudnia br. Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (jako lider konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. jako partner konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Konin - Zarząd Dróg Miejskich na wykonanie, największej od 12 lat inwestycji „Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”. Wynagrodzenie za wykonanie tego projektu budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego łączącego ulice…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała po raz kolejny najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała po raz kolejny Grupie…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej wynoszą 1 233 mln PLN r. i są wyższe o 35 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach br. jest wyższy o 11 mln PLN od wyniku w analogicznym okresie 2018 r. i notuje dodatni poziom. Wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2019 roku w mln PLN „Minione dziewięć miesięcy 2019 roku to…
  W dniu 29 października 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zwiększył swój pakiet akcji Energomontaż - Północ Bełchatów Sp. z o. o. do 55% i tym samym przejął kontrolę nad Spółką. Nowa Spółka Polimeksu Mostostalu doskonale wpisuje się w zakres działalności i kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym w zakresie działalności produkcyjno- montażowej. Energomontaż - Północ Bełchatów  Sp. z o.o. należy do grupy dużych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, specjalizujących się w produkcji i montażu…
  PERN rozstrzygnął przetarg na budowę zbiorników na paliwa w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach. To element realizacji II etapu rozbudowy pojemności na produkty naftowe Spółki. Rozbudowa wpisuje się w kluczowe założenia strategii PERN do 2022 roku. Przypomnijmy, że w ramach tego etapu trwa już budowa zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w Koluszkach. Jednocześnie rozpoczęła się już procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu. Każdy zbiornik…
  Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o. Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po pomyślnym przejściu procedury kwalifikacyjnej została dostawcą dla niemieckiego koncernu Thyssen Krupp Dortmund, jedną z największych firm niemieckich, działających na globalnym rynku . Oferta Spółki na projekt, dostawę i montaż zbiornika o pojemności 4000 m3 na kwas azotowy, wykonanego ze stali duplex dla zakładów Azotowych Anwil Włocławek została wybrana za najkorzystniejszą. Zbiornik jest częścią kompleksowego projektu Thyssen…
2 października br. w siedzibie sochaczewskiego Energopu Polimex -Budownictwo, spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oddziału rurociągowego oraz inwestycja w ciąg konstrukcji stalowych”. W ramach dofinansowanego przez rząd projektu powstaną dwie hale – produkcyjna WER i magazynowa WKS wraz z dostawą suwnic. Mają mieć łączną powierzchnię ponad 4 tys. m2. Koszt budowy nowych hal to prawie 10 mln zł. Umowę w tej sprawie zawarli – ze strony zlecającego prezes…