Polimex Budownictwo zbuduje Zespół Elektrowni Wiatrowych na terenie gminy Sianów w woj. Zachodniopomorskim w ramach projektu Farma Wiatrowa EKO-EN Skibno 2.

wiatraki

 

Polimex Budownictwo – spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę z Eko-En Skibno 2 na budowę Zespołu Elektrowni Wiatrowych na terenie gminy Sianów, w powiecie koszalińskim, województwo zachodniopomorskie, składającego się z 5 turbin wiatrowych typu Vestas V100 2 MW HH 120 m wraz z fundamentami, drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg publicznych, liniami kablowymi SN 15 kV wraz ze światłowodami i uziemieniami, ze stacją SN 15 kV i podłączeniem do GPZ Koszalin Północ.

Kontrakt obejmuje kompleksową realizację Zespołu Elektrowni Wiatrowych, w skład którego wchodzą poniższe zakresy robót: opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, modernizacja i przebudowa dróg gminnych, wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych, wykonanie fundamentów turbin, wykonanie robót kablowych SN i światłowodowych z podłączeniem do GPZ Koszalin Północ.

Inwestycja na terenie gminy Sianów wpisuje się w strategię działania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w tym przede wszystkim w zaangażowanie spółek z Grupy w transformację energetyczną Polski i dalszy rozwój kompetencji w realizacji inwestycji zielonej energii. Energetyka wiatrowa, jako jedno z alternatywnych źródeł energii, stanowi ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych.

Polimex Budownictwo specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej prowadząc projekty jako generalny wykonawca budowy zarówno farm wiatrowych jak i fotowoltaicznych.

Zamawiającym jest Eko-En Skibno 2 sp. z o. o. spółka zależna od Greenvolt Power Poland sp. z o.o.  Greenvolt Power jest spółką należącą do Grupy Greenvolt, specjalizującej się w rozwoju, budowie i zarządzaniu wielkoskalowymi projektami wiatrowych i fotowoltaicznych. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Grupy Greenvolt. Spółka ma obecnie w realizacji projekty instalacji o łącznej mocy 6,9 GW – z czego 3,4 GW realizowanych jest w Polsce.

Oprócz rozwoju wielkoskalowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na większości rynków europejskich oraz rynku amerykańskim, Grupa Greenvolt prowadzi aktywne działania w segmencie małej energetyki rozproszonej, oferując i realizując rozwiązania zarówno dla klientów biznesowych jak i gospodarstw domowych, sześciu krajach. Podstawowa działalność Grupy Greenvolt, tj. produkcja energii z biomasy odpadowej, prowadzona jest na rynkach Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

Polimex Budownictwo realizuje kompleksowe usługi w sektorze budownictwa przemysłowego i ogólnego, budownictwa kubaturowego oraz instalacji OZE. W zależności od skali projektu buduje jako generalny wykonawca lub w konsorcjach, z wiodącymi firmami z branży energetycznej i przemysłowej.