Naftoremont-Naftobudowa wyróżniona w ramach Partner Awards 2022 TotalEnergies Refinery Antwerp

total

W dniu 23 marca 2023 w ramach Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp przyznano nagrody i wyróżnienia dla firm pracujących w obiektach rafineryjnych, które w roku 2022 zostały najlepiej ocenione przez TotalEnergies.

Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została podwójnie doceniona i zajęła:

  1. miejsce „Categorie TA big B/C > 20.000 uren” – Turn Around (remont instalacji w ramach planowanego przestoju)

oraz

2. miejsce „Categorie medium B/C – 25.000-50.000 uren” – Tank Maintenance (remont zbiorników magazynowych)

Naftoremont-Naftobudowa z powodzeniem współpracuje z TotalEnergies w Antwerpii i nieprzerwanie od wielu lat, realizuje remonty zbiorników magazynowych oraz remonty instalacji rafineryjnych.

Przyznana nagroda główna w najbardziej prestiżowej kategorii wynika z całokształtu dotychczasowej współpracy, a w szczególności z zakończonego w grudniu 2022 r. projektu TA2022 – Mechanical and piping works U72 PLF, U72 CCR, U74 DHT2.

Instalacje katalitycznego odsiarczania, uwodorniania oraz reformingu katalitycznego stanowią bardzo istotną część procesu przerobu ropy naftowej oraz wpływają na polepszanie właściwości uzyskiwanych paliw w procesie produkcji, w tym podnoszenie liczby oktanowej. Powierzenie Naftoremont-Naftobudowa przez TotalEnergies remontu tak istotnej części Rafinerii było wyrazem dużego zaufania ze strony Klienta i wysokiej oceny możliwości Wykonawcy.

Zakresem prac remontowych (blisko 1000 różnych zadań tzw. „workpack”) oprócz przygotowania „stójki” przez inżynierów Naftoremont-Naftobudowa z Jedlicza oraz asysty przy zatrzymaniu i uruchomieniu ponownym instalacji, była prefabrykacja i wymiana rurociągów ze stali węglowej, austenitycznej, niskostopowej oraz Incoloy jak również serwis aparatów i urządzeń takich jak wymienniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe i kolumny a także armatury.

W realizację projektu na terenie rafinerii w Antwerpii zaangażowanych było prawie 200 pracowników. Łącznie przepracowanych zostało na projekcie ponad 100 000 roboczogodzin, w tym w Polsce ponad 21 000 i w Belgii ponad 80 000 godzin. Należy podkreślić, że wszystkie prace zostały zrealizowane bezpiecznie oraz przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości w uzgodnionym z Klientem terminie.

 

total