Aktualności

RSS

  W poniedziałek 14 listopada br. w Ratuszu Miejskim w Wejherowie Zarządy spółek Polimex Infrastruktura oraz Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę kolejnego etapu węzła drogowego, który bezkolizyjnie połączy północną i południową część Wejherowa. Inwestycja będzie kosztowała ponad 51,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku to 18,7 mln zł. Termin wykonania to połowa 2025 r. a wykonawcą będzie konsorcjum firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A. Węzeł…
PGE Energia Ciepła i Konsorcjum Polimex Energetyka, Polimex Mostostal, 25 października podpisały umowę na budowę nowych jednostek wytwórczych – w tym źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Inwestycja ta jest jedną z wielu realizowanych obecnie w Grupie PGE w ramach dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa. W ramach podpisanej umowy Konsorcjum Polimex Energetyka i Polimex Mostostal wykona projekt i zbuduje źródło kogeneracyjne na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe, złożone z silników gazowych, a…
  20 października br., w obecności przedstawicieli władz lokalnych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni gazowej w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Inwestycja ta jest jedną z wielu obecnie prowadzonych przez Polimex Mostostal dla Grupy  PGE, których celem jest dekarbonizacja obszaru ciepłownictwa. Obecnie w rzeszowskiej elektrociepłowni paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest w 80% gaz ziemny. Około 14% energii i ciepła…
Po wyborze oferty Konsorcjum Polimex Energetyka sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) przez PGE EC S.A. w postępowaniu przetargowym spółki podpisały umowę na realizację „pod klucz” źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Przedmiotem Umowy EPC jest wykonanie przez Wykonawcę projektu, robót budowlano-montażowych oraz innych prac, w…
Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym  czterech kotłów szczytowo-rezerwowych. Budowa gazowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytetowa inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Już blisko rok trwają prace związane z Nową EC Czechnica. Kamień węgielny pod tę inwestycję wmurowano 15 października 2021 r., a we…
  2 września br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. przystąpiła do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, które 16 grudnia 2021 r. podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce. Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwszych 6 miesięcy 2022 roku są bardzo pozytywne i zdecydowanie lepsze od wyników analogicznego okresu 2021 roku. Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynku i wynikających z wojny na Ukrainie problemów w  europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 1 904 mln PLN i są wyższe względem przychodów…
  9 sierpnia br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała umowę ze spółką PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE największego krajowego producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej PV Krotoszyn o mocy do 5 MW. Inwestycja realizowana przez Polimex Budownictwo w formule EPC obejmuje kompleksową realizację pod klucz farmy fotowoltaicznej PV Krotoszyn czyli zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie…
Polimex Energetyka zakończył montaż komina dwuprzewodowego o wysokości 60 m dla budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej w Grupie Azoty ZAK S.A. Jest to jeden z kluczowych elementów powstającej jednostki energetycznej. W zakładach w Kędzierzynie-Koźlu, w związku z potrzebą dalszego rozwoju i zwiększania mocy produkcyjnych, podjęto decyzję o budowie nowej kotłowni gazowej produkującej parę technologiczną na potrzeby spółki. W skład projektu wchodzi m.in. budowa nowej kotłowni, budynku elektrycznego, komina i…
30 czerwca br. w Warszawie odbył się „Korean Nuclear and High-tech Day 2022”. Ideą wydarzenia było wzmocnienie współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie technologii jądrowych. Współorganizatorami spotkania były polska Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - działająca w sektorze energetyki jądrowej. Podczas tego wydarzenia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding – MOU) pomiędzy Team…