Aktualności

RSS

10 października w Elektrowni Opole należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z GK PGE, odbyła się uroczystość zakończenia budowy dwóch ultranowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyprodukowana z nich energia jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych. 30…
  W Grupie Azoty PUŁAWY dokonano symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku energetycznego. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki, Wiceprezes Polimex Mostostal, Maciej Korniluk oraz Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń i Europoseł Elżbieta Kruk. Generalnym Realizatorem Inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o…
  Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, podpisała umowę z wieloletnim partnerem Spółki firmą TOTAL Raffinaderij Antwerpen na wykonanie kluczowego remontu instalacji U31 – krakingu katalitycznego na terenie rafinerii w Antwerpii. Zakres planowanych robót to prace mechaniczne oraz prefabrykacja i montaż rurociągów około instalacyjnych. Okres przygotowania i prefabrykacji rozpoczyna się już w 2019 roku. Główne prace mechaniczne zostaną wykonane podczas przestoju remontowego…
  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A. podpisali 25 września 2019 r. kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto. Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty PUŁAWY ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej do wysokości potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa…
  Decyzją Ministra Energii z 3 września 2019 r. na wniosek Polimex Mostostal, za zasługi położone na rzecz rozwoju energetyki odznaką honorową „Za Zasługi dla Energetyki" zostało wyróżnionych pięciu pracowników Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski w czwartek 19 września br. osobiście uhonorował inżynierów Polimexu Mostostalu i podczas Spotkania menadżerów Polimex Mostostal – Top Management Meeting w Siedlcach i wręczył odznaki Panom: Markowi Weredzie – dyrektorowi Biura…
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem Zarządu Polimex Mostostal S.A. Krzysztofem Figatem jaki udzielił dla Parkiet TV
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2019 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za pierwsze półrocze 2019 r. 750 mln PLN r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w tym okresie 2019 r. 13 mln PLN i jest wyższa o 8 mln PLN w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. Utrzymuje się na stałym, porównywalnym do rynkowego, poziomie 1,7 %. EBITDA Grupy Kapitałowej w samym drugim kwartale 2019 r. wyniosła 16,1 mln PLN.…
  W sprawie publikacji nieprawdziwych informacji na temat Spółki zawartych w artykule jaki ukazał się na łamach strony internetowej www.tokfm.pl z dnia 3 sierpnia 2019 r. Artykuł opublikowany na stronach tokfm.pl http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25054417,ten-wyrok-moze-byc-dla-pis-ogromnym-problemem-sad-wstrzymuje.html zawiera informacje niezgodne z prawdą i działa ze szkodą na wizerunek i dobre imię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Przetarg na budowę bloku energetycznego - bloku C w Ostrołęce został…
  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” wybrał ofertę Polimeksu Mostostalu, Polimeksu-Energetyka i SBB Energy jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego wykonawcę budowy węglowego bloku energetycznego w elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach. Wartość kontraktu to prawie 1,16 mld zł netto. Przetarg dotyczył budowy bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego z kotłem pyłowym węglowym na węgiel kamienny o mocy do 100 MWe/300 MWt w puławskich Azotach. „Cieszy nas fakt, że nasza firma została wybrana do…
  W bazie PERN w Nowej Wsi Wielkiej zakończył się właśnie proces budowy dwóch nowych zbiorników na olej napędowy o pojemności 32 tys.m³ każdy. Spółka finalizuje tym samym kolejną inwestycję dotyczącą magazynowania paliw. W Bazie w Koluszkach zostały oddane do eksploatacji już dwa podobne zbiorniki. Wartość obu inwestycji przekroczyła 130 mln zł. Zakończenie projektu oznacza, że pojemność bazy w Nowej Wsi Wielkiej wyniesie blisko 360 tys. m³.  Budowa zbiorników na olej napędowy dla naszego Klienta PERN w Nowej Wsi…