Polimex Infrastruktura wybuduje Węzeł ZRYW w Wejherowie

ZRYW

 

W poniedziałek 14 listopada br. w Ratuszu Miejskim w Wejherowie Zarządy spółek Polimex Infrastruktura oraz Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę kolejnego etapu węzła drogowego, który bezkolizyjnie połączy północną i południową część Wejherowa.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 51,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku to 18,7 mln zł.

Termin wykonania to połowa 2025 r. a wykonawcą będzie konsorcjum firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A.

Węzeł Śmiechowo (Zryw) to niezwykle ważna inwestycja, ponieważ Wejherowo na całej swojej długości jest przecięte drogą krajową nr 6 i linią kolejową, co powoduje bardzo duże utrudnienia w funkcjonowaniu mieszkańców, biznesu i gospodarki.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na realizację tej ważnej inwestycji. Dotrzymujemy słowa - budowa się rozpoczyna. Konsekwentnie, etapami realizujemy budowę Węzła Zryw, który obecnie wkracza w najważniejszą fazę i doprowadzimy to zadanie do końca – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Ze względu na ogromne koszty związane z budową, miasto nie byłoby w stanie takiej inwestycji zrealizować samodzielnie. Dzięki zrozumieniu i przychylności miastu osób, takich jak wiceminister Marcin Horała i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. Budowa tego bezkolizyjnego węzła rozwiąże problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa, ponieważ połączymy północną i południową część Wejherowa, ale będzie to także połączenie z powstającą Trasą Kaszubską.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, w ramach inwestycji, na którą podpisano umowę powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem pod drogą krajową nr 6, oddzielny pas jezdni w kierunku Gdyni (wzdłuż drogi krajowej 6), rondo pomiędzy krajową „szóstką” a torami kolejowymi z drogami dojazdowymi w kierunku Gdyni. Natomiast zgodnie z porozumieniem z lipca 2017 roku, zawartym między PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Województwem Pomorskim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe - obecnie zaawansowane są prace projektowe.

- Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i pracy władz samorządowych, miasto otrzymuje środki z rządowego programu na ważne dla mieszkańców inwestycje, którzy będą mogli sprawniej i bezpieczniej się poruszać – mówi wiceminister Marcin Horała. – Jestem przekonany, że dzisiejsza umowa, w pewnym sensie finał starań, nie będzie końcem i będą kolejne dotacje i kolejne dobre informacje.

- Węzeł Zryw jest realizowany etapami, ta część, na którą dzisiaj podpisywana jest umowa, jest jednym z ważniejszych etapów - mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. - Prace prowadzone będą po północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części miasta. Powstanie kluczowe połączenie dla m.in. mieszkańców. 

W inwestycji partycypować będą także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które wybuduje i przebuduje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe w kwocie 633 tys. zł. Także spółka Chopin Telewizja Kablowa we własnym zakresie wykonana roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnej należącej do Chopin TK.

W podpisaniu umowy uczestniczyli zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz wejherowscy radni m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Piotr Bochiński, Henryk Jarosz, Tomir Ponka.

 

Obrazki galerii: