Polimex Budownictwo z nowymi kontaktami na budowę farm fotowoltaicznych

fotowoltaika

W środę 24 maja br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała trzy umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy - PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW.

Zamawiającym jest spółka PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE, największego producenta zielonej energii w Polsce.

Łączna wartość kontraktów to 46,06 mln PLN netto z czego

  • Żółtańce 1 - wartość umowy netto: 15 280 000,00 PLN,
  • Żółtańce 2 - wartość umowy netto: 15 390 000,00 PLN,
  • Żółtańce 3 - wartość umowy netto: 15 390 000,00 PLN.

Termin zakończenia prac nad realizacją przedmiotu Umów zaplanowano na 31.07.2024 r.