Rusza budowa kolejnych zbiorników na paliwa płynne dla PERN w ramach programu Megainwestycje.

Pern Rejowiec

21 czerwca 2022 r. w Płocku została zawarta umowa pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku a konsorcjum firm: Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Agat S.A. na budowę trzech zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 każdy dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113.569.000 PLN netto,  z czego na Naftoremont-Naftobudowę  przypada 69.569.000 PLN netto.

- Dzięki rozbudowie baz paliwowych PERN wzmocniliśmy kompetencje zbiornikowe Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o. i jesteśmy liderem w tym segmencie budownictwa przemysłowego. W ciągu ostatnich trzech lat jako Konsorcjum zbudowaliśmy dla PERN 13 zbiorników na paliwa płynne, o łącznej pojemności ponad 602 000 m3. – powiedział Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. oraz Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o.

Jako termin zakończenia budowy nowych zbiorników w Rejowcu określono 64 tygodnie od daty podpisania przez strony protokołu przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa nowych magazynów na paliwa realizowana jest w ramach drugiej fazy trzeciego etapu rozbudowy baz paliw.

Sytuacja geopolityczna, a także sygnały od naszych Klientów potwierdzają, że nasze dotychczasowe działania i inwestowanie w nowe projekty jest słuszne. Dzięki realizacji kolejnej fazy rozbudowy baz paliw wszyscy możemy czuć się bezpieczniej – 256 tys. m3 to ponad 4 mln zatankowanych do pełna samochodówpowiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Z pełnym zaangażowaniem realizujemy plan rozbudowy infrastruktury magazynowej PERN dla naszych Klientów, którzy dzisiaj w sposób szczególny potrzebują dużej elastyczności ze względu na nowe wyzwania logistyczne związane z różnymi kierunkami dostaw paliw podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN. – Nasz projekt zrealizujemy z doświadczonymi konsorcjami. Kompetencje wykonawców, którzy już za chwilę wejdą na place budów, pozwoli nam już niebawem oddać do dyspozycji kolejne 8 zbiorników na paliwa płynne dodał.

Nowe zbiorniki powstają w ramach trzeciego etapu rozbudowy pojemności baz paliw programu Megainwestycje PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap zakończony rok temu to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami.

 

Pern Rejowiec 0