Polimex Budownictwo z kontraktem na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej PV Krotoszyn

fotowoltaika

 

9 sierpnia br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała umowę ze spółką PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE największego krajowego producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej PV Krotoszyn o mocy do 5 MW.

Inwestycja realizowana przez Polimex Budownictwo w formule EPC obejmuje kompleksową realizację pod klucz farmy fotowoltaicznej PV Krotoszyn czyli zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi SN z towarzyszącą siecią teletechniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN i przyłączeniem do sieci OSD, a także przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa odbiorów i prób oraz przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji. Umowa obejmuje również uzyskanie niezbędnych do realizacji i użytkowania ostatecznych decyzji administracyjnych.

Farma wyposażona zostanie w nowoczesne moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 500 W. Ma mieć parametry techniczne pozwalające na wysoką produktywność w typowych dla Polski warunkach pogodowych.

Projekt w Krotoszynie wpisuje się w strategię działania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i plan dalszego rozwoju kompetencji w realizacji inwestycji OZE. Jest to kolejny projekt po obiektach energetyki węglowej oraz gazowej realizowany dla Grupy Kapitałowej PGE.

Wartość umowy netto to 13.370.000 PLN

Termin zakończenia prac nad realizacją przedmiotu Umowy to lipiec 2023 r.